Tämän päivän ongelmat maailmassa ovat liian suuria ja monimutkaisia yhden valtion, järjestön tai yrityksen ratkaistavaksi. Kansainvälisesti nämä kolme tahoa yhdistävät voimansa yhä useammin niin ympäristö- kuin terveyshaasteidenkin ratkaisemiseksi.

Myös Suomessa yritykset miettivät omaa vastuullisuusrooliaan, ja aiheesta keskusteltiin vilkkaasti syksyllä järjestetyssä asiaa käsittelevässä seminaarissa.

Väestönkasvu, ilmastonmuutos sekä vähenevät luonnonvarat ovat vain muutamia niistä haasteista, jotka edellyttävät eri toimijoilta niin paikallisesti kuin kansainvälisesti uusien toimintatapojen kehittämistä.

”Yritysten vastuullisuus lähtee yhteistyöstä ja halusta ajatella uudella tavalla. Käytämme julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyöstä nimitystä kultainen kolmio. Se tarkoittaa, että jokaisella projektiin osallistuvalla taholla on myös muuta annettavaa projektiin kuin vain rahaa – eli osaamistaan. Meillä on kansainvälisesti kokemusta, että tällaisella kolmikantayhteistyöllä on mahdollista saavuttaa nopeasti suuria ja kestäviä tuloksia”, kertoo Coca-Cola Finlandin viestintäjohtaja Théa Natri.

Coca-Colan yhteistyö DEKA R&D:n kanssa on yksi yhtiön kumppanuuksista, jonka tavoitteena on saada puhdasta vettä sitä tarvitseville ihmisille osana yhtiön vesitasapainositoumusta.  

Aalto-yliopiston professori Minna Halme muistuttaa, ettei yritysvastuussa ole kyse hyväntekeväisyydestä vaan sananmukaisesti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesta liiketoiminnasta.

”Yritysvastuuta on syytä ajatella jatkuvana projektina. Paras lopputulos syntyy, kun katse suuntautuu tarpeeksi kauas. On vastuullista, että yritys kehittää tuotteita ja palveluita, joiden avulla voidaan ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Yhteiskunta hyötyy tällaisesta toiminnasta enemmän kuin perinteisestä hyväntekeväisyydestä – kuten yrityskin”, painottaa Halme. 

FIBS yritysvastuuverkoston asiantuntija Riina Kasurinen viittaa FIBSin yritysvastuututkimuksen tuloksiin, joiden mukaan suurin osa suomalaisyrityksistä pitää vastuullisuutta erittäin tärkeänä. Silti vain 10 % suomalaisyritysten tuotteista on kehitetty vastuullisuus mielessä.

”Ympäristökysymykset ovat pitkään olleet suomalaisyrityksissä vastuullisuustyön pohjana, ja niiden johtamisessa ja hallinnassa ollaan jo pitkällä, mutta myös sosiaalisen vastuullisuuden kysymyksiin pitäisi jatkossa panostaa vahvemmin, ja vastuullisuuden täytyisi näkyä yrityksen kaikessa toiminnassa”, painottaa Kasurinen.

Yritykset voivat toimia vastuullisesti monella eri tapaa. Mitä enemmän yritykset pystyvät siirtämään vastuullisuuspanoksensa ns. kivoista projekteista suunnitelmallisiin projekteihin, joilla on selkeät mitattavat tavoitteet, sitä suurempi positiivinen vaikutus tällä on yhteiskunnan hyvinvointiin. Tämä on tärkeää, sillä vain hyvinvoivassa yhteiskunnassa myös yritykset voivat kukoistaa.

Coca-Cola Finland kutsui julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen edustajia keskustelemaan siitä, miltä yritysten vastuullinen toiminta näyttää tällä hetkellä.Tapahtumassa vierailevina puhujina olivat FIBS-yritysvastuuverkoston asiantuntija RIINA KASURINEN ja vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori MINNA HALME Aalto-yliopistosta.